KURZY NA GYMNÁZIA OSMILETÁ,   ŠESTILETÁ A ČTYŘLETÁ

Na KURZY je možné se během školního roku kdykoliv přihlásit a přidat se k nám, pokud je volné místo.

Odpolední vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia. Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou orientovány na všechny směry potřebné k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů.

V první části kurzu opakujeme a procvičujeme veškeré učivo daného předmětu, ve druhé části žáci pracují se vzorovými testy a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 8 - 12 žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. 

Kurzy jsou zahájeny vždy v dubnu  a jsou zakončeny opět v dubnu následujícího roku před přijímací zkouškou. O letních prázdninách kurzy neprobíhají. Během roku je možnost se kdykoliv přidat.

Tyto kurzy pořádáme od roku 2017 a úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách je velmi vysoká.

HARMONOGRAM 2024/2025


OSMILETÁ GYMNÁZIA                                           ŠESTILETÁ GYMNÁZIA                             ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA

ÚT      15.00 - 17.00   (ČJ, M)                                               ST       15.00 - 17.00  (ČJ, M)                                          PO       15.00 - 17.00 (ČJ, M)  

Další termíny kurzů budou vypsány později.

                 

KURZOVNÉ

 3200 Kč / měsíc

Kurzovné se hradí vždy na celý měsíc a je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci (3 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře. 

PLATEBNÍ INFORMACE

  •  č.ú.: 1024180119/5500
  • do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte
  • platba je splatná vždy měsíčně předem, a to k 25. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je tato platba hrazena

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

https://forms.gle/rY5NTZ12RBKo484s8