PŘÍPRAVA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

První část kurzu probíhá formou opakování a procvičování veškerého učiva daného předmětu a v  druhé části žáci pracují se vzorovými testy a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 4-10 žáků, což umožnuje velmi individuální přístup ke každému dítěti.


Čas a místo konání

Kurz bude probíhat vždy v pátek, a to v ZŠ Chýně, Bolzanova 800. 


  • 14:00 - 15:00 Český jazyk
  • 15:00 - 16:00 Matematika
  • 16:00 - 17:00 Anglicky jazyk 

Více informací o začátku kurzu Vám zašleme v září. 

Kurzovné

  • 1 předmět/1200 Kč/měsíc

Kurzovné je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci (2 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře.

Platební informace

Platby jsou splatné na č.ú.: 1024180119/6100 - do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte, a to vždy do 5. dne v měsíci.

Přihláška


Přihláška je platná až po přípsání prvního školného na číslo účtu uvedené v platebních informacích.