PŘÍPRAVA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Odpolední vzdělávací kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia vedený praktickou formou. Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou orientovány na všechny směry potřebné k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů.

V první části kurzu opakujeme a procvičujeme veškeré učivo daného předmětu, ve druhé části žáci pracují se vzorovými testy     a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 4 – 10 žáků, což umožňuje velmi individuální přístup ke každému dítěti. 

Kurz je zahájen vždy v dubnu od 4. třídy a je zakončen opět v dubnu následujícího roku před přijímací zkouškou. Během roku je možnost se kdykoliv přidat.

Tyto kurzy pořádáme od roku 2017 a úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách je velmi vysoká.


HARMONOGRAM

  • kurz probíhá od 3. září  2021 a je možné se kdykoliv přidat
  • každý pátek
  • anglický jazyk   14:00 - 15:00
  • matematika   15:00 - 16:00
  • český jazyk   16:00 - 17:00

KURZOVNÉ

  • 1 předmět/1200 Kč/měsíc

Kurzovné je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci (2 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře.

PLATEBNÍ INFORMACE

  •  č.ú.: 1024180119/6100
  • do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného dítěte
  • platba je splatná k 5. dne v měsíci.

PŘIHLÁŠKA NA JIŽ PROBÍHAJÍCÍ KURZ 2021/2022

Přihláška je platná až po připsání první platby za kurz.
Kurz končí v dubnu 2022


PŘIHLÁŠKA NA KURZ  2022/2023

Přihláška je platná až po připsání první platby za kurz.

Nový kurz bude začínat od dubna 2022 pro žáky 4. ročníku

PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/yqwrj6QZoZ82rctP6 


ODKAZ NA ON-LINE KONFERENCE 

V případě potíží s připojením volejte 
Denise Richterové 777 513 133 


14:00 - 17:00 

PŘIPOJENÍ: meet.google.com/sey-ifez-hbg