PŘÍPRAVA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Odpolední vzdělávací kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia vedený praktickou formou. Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou orientovány na všechny směry potřebné k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů.

V první části kurzu opakujeme a procvičujeme veškeré učivo daného předmětu, ve druhé části žáci pracují se vzorovými testy a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 4-10 žáků, což umožňuje velmi individuální přístup ke každému dítěti.

Kurzy pořádáme od roku 2017 a úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách je velmi vysoká.

HARMONOGRAM

  • kurz probíhá od 3. září  2021 a je možné se kdykoliv přidat
  • každý pátek
  • anglický jazyk   14:00 - 15:00
  • matematika   15:00 - 16:00
  • český jazyk   16:00 - 17:00

KURZOVNÉ

  • 1 předmět/1200 Kč/měsíc

Kurzovné je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci            (2 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře.

PLATEBNÍ INFORMACE

  •  č.ú.: 1024180119/6100
  • do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného dítěte
  • platba je splatná k 5. dne v měsíci.

PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2021

Přihláška je platná až po připsání první platby za kurz.