KURZ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Na KURZ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA je možné se během školního roku kdykoliv přihlásit a přidat se k nám, pokud je volné místo.

Odpolední vzdělávací kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia vedený praktickou formou. Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou orientovány na všechny směry potřebné k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů.

V první části kurzu opakujeme a procvičujeme veškeré učivo daného předmětu, ve druhé části žáci pracují se vzorovými testy a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 4 – 10 žáků, což umožňuje velmi individuální přístup ke každému dítěti. 

Kurz je zahájen vždy v dubnu od 4. třídy a je zakončen opět v dubnu následujícího roku před přijímací zkouškou. Během roku je možnost se kdykoliv přidat.

Tyto kurzy pořádáme od roku 2017 a úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách je velmi vysoká.

HARMONOGRAM


ÚT         matematika         15.00 - 16.00                                                 PÁ                 český jazyk          15.00 - 16.00    

              český jazyk         16.00 - 17.00                                                                        matematika         16.00 - 17.00

KURZOVNÉ

  • 1 předmět /1200 Kč /měsíc

Kurzovné se hradí vždy na celý měsíc a je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci (2 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře. 

PLATEBNÍ INFORMACE

  •  č.ú.: 1024180119/5500
  • do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte
  • platba je splatná vždy měsíčně předem, a to k 28. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je tato platba hrazena

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem a přihlášku Vám zašleme nebo předáme osobně.