KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Na Praze - západ pořádáme příměstské tábory pro děti od 5 do 10 let. Celodenní program je velmi pestrý. Děti vytváří nebojácnou a kreativní partu, která si užívá den vlastní inspirací, tvořiností a umí se mile rozesmát. Děti mají volbu si program naplňovat sportem, secvičením vlastního divadelního představení, se vší vervou si zazpívat, projít se a užívat si přírody.


Přihlášení:


Chtěli bychom Vás UPOZORNIT, že přihláška nabyde platnost tehdy, až bude připsána rezervační částka 1000 Kč na náš účet. Tato částka slouží jako závazný rezervační poplatek. Bude navrácena v případě, že se Vaše dítě nebude moci ze zdravotních důvodů účastnit tábora (po předložení potvrzení od lékaře). 

Další informace k táboru budou zaslány počátkem července.

Termíny 2020:

  • I. turnus 27. 7. - 31. 7. 2020
  • II. turnus 3. 8. - 7. 8. 2020

Místo konání:

Tábor probíhá v prostorách nové ZŠ Chýně 

Cena:

2800 Kč/turnus (cena zahrnuje obědy, pitný režim, pomůcky a celodenní výlet)

Platební informace:

č.ú.: 1024180119/6100 - do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte
Celá částka za tábor je splatná do 12. 7. 2020