PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

S ANGLIČTINOU


Tábor je zaměřen na rozvoj kreativity skrze umělecké činnosti jako je hudba, výtvarná tvorba a dramatika. Veškeré aktivity jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy. Umělecké činnosti jsou částečně propojeny s anglickým jazykem, díky tomu si děti budují hravou formou pozitivní vztah k jazyku. 

Celodenní program je rovněž protkán sportovními činnostmi, pobytem       v přírodě a jedním celodenním výletem.

Tábor je již tradičně zakončen vystoupením dětí pro rodiče.


TERMÍNY 2021


  • I. turnus      12. 7. - 16. 7. 2021
  • II. turnus     19. 7. - 23. 7. 2021MÍSTO 

  •  Hlavní 182, 253 03 Chýně

CENA

  • 3200 Kč/turnus 
  • cena zahrnuje 4x oběd v Pivovarském dvoře Chýně, pitný režim, pomůcky a celodenní výlet


PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2021


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/iTxSEQY7X2EbqWcYA 


Chtěli bychom Vás UPOZORNIT, že přihláška je závazná a je platná až po připsání zálohy 1600 Kč. Tato částka slouží jako závazný rezervační poplatek a je nevratná. Bude navrácena pouze v případě vážných zdravotních důvodů dítěte doložené potvrzením od lékaře.

V případě neuskutečnění tábora z důvodu vládních nařízení bude záloha vrácena. 

Pokud Vám nedošel e-mail s informacemi, naleznete je zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AyJCQezfZ69Nfk_QNbX2VtiF2n3eFd5T?usp=sharing 

PLATEBNÍ INFORMACE

  • č.ú.: 1034907051/6100 
  • do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte a termín aktivity
  • doplatek je splatný do 2. 7. 2021