PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

S ANGLIČTINOU


Tábor je zaměřen na rozvoj kreativity skrze umělecké činnosti jako je hudba, výtvarná tvorba a dramatika. Veškeré aktivity jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy. Umělecké činnosti jsou částečně propojeny s anglickým jazykem, díky tomu si děti budují hravou formou pozitivní vztah k jazyku. 

Celodenní program je rovněž protkán sportovními činnostmi, pobytem v přírodě a jedním celodenním výletem.

Tábor je již tradičně zakončen vystoupením dětí pro rodiče.


Termíny 2021


  • I. turnus      12. 7. - 16. 7. 2021
  • II. turnus     19. 7. - 23. 7. 2021Místo konání

  •  Hlavní 182, 253 03 Chýně

Cena

  • 3200 Kč/turnus 
  • cena zahrnuje 4x oběd v Pivovarském dvoře Chýně, pitný režim, pomůcky a celodenní výlet


Přihlášení pro rok 2021


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/iTxSEQY7X2EbqWcYA 

Chtěli bychom Vás UPOZORNIT, že přihláška je závazná a je platná až po připsání zálohy 1600 Kč. Tato částka slouží jako závazný rezervační poplatek a je nevratná. Bude navrácena pouze v případě vážných zdravotních důvodů dítěte doložené potvrzením od lékaře.

V případě neuskutečnění tábora z důvodu vládních nařízení bude záloha navrácena. 

Další informace k táboru budou zaslány počátkem července.


Platební informace

  • č.ú.: 1034907051/6100 
  • do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte a termín aktivity
  • doplatek je splatný do 2. 7. 2021