PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 


Tábor je zaměřen na rozvoj kreativity skrze umělecké činnosti jako je hudba, výtvarná tvorba a dramatika. Veškeré aktivity jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy. Umělecké činnosti jsou částečně propojeny s anglickým jazykem, díky tomu si děti budují hravou formou pozitivní vztah k jazyku. 

Celodenní program je rovněž protkán sportovními činnostmi, pobytem       v přírodě a jedním celodenním výletem.

Tábor je již tradičně zakončen vystoupením dětí pro rodiče.


TERMÍNY 2022

  • Budou vypsány počátkem nového rokuMÍSTO 

  •  Hlavní 182, 253 03 Chýně

CENA

  • 3200/turnus


PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2022


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: 


Chtěli bychom Vás UPOZORNIT, že přihláška je závazná a je platná až po připsání zálohy 1600 Kč. Tato částka slouží jako závazný rezervační poplatek a je nevratná. Bude navrácena pouze v případě vážných zdravotních důvodů dítěte doložené potvrzením od lékaře.

V případě neuskutečnění tábora z důvodu vládních nařízení bude záloha vrácena. 

Pokud Vám nedošel e-mail s informacemi, naleznete je zde: 


PLATEBNÍ INFORMACE

  • č.ú.: 1034907051/6100 
  • do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte a termín aktivity
  • doplatek je splatný do