ŠKOLA SPOLU

Naše škola SPOLU fungující na principu domácího vzdělávání nabízí dětem 1. stupně ZŠ vzdělávání cestou přirozeného učení, výchovu a svobodu v pevně stanovených hranicích, ve kterých může dítě bezpečně růst, objevovat svět a rozvíjet svůj potenciál. 

   O ŠKOLE

Naše škola SPOLU nabízí plnohodnotné celodenní vzdělávání žákům 1. stupně ZŠ. Vzdělávání se u nás řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 41 o individuálním vzdělávání, které umožňuje rodičům vzdělávat své děti v režimu individuálního vzdělávání  doma nebo je svěřit jiné osobě.

Děti v naší škole musí být zapsány v základní škole patřící do sítě školských zařízení - v tzv. režimu individuálního vzdělávání. Všechny potřebné informace pro výběr vhodné kmenové školy a k zápisu Vám poskytneme. 

V případě zájmu o naši školu Vás rádi uvítáme po domluvě.


PRINCIPY VÝUKY

Propojení učiva s praktickým životem, přírodou a anglickým jazykem

Projektové a zážitkové učení

Učení v souvislostech (mezipředmětové vztahy)

Pedagogika, které rozvíjí hlavu, srdce i tělo

Rozvoj přirozené vnitřní motivace

Individuální přístup a tempo

Vedení k samostatnosti a odpovědnosti

Podpora principu spolupráce (nikoliv soutěživost)

Bezpečné, autentické, inspirativní prostředí

Úcta a partnerství mezi učitelem a žákem

Výuka realizována v tematických blocích

Slovní hodnocení


ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je rozdělena do dvou hlavních vzdělávacích bloků. První blok je zaměřen především na matematiku, český jazyk  a člověk a jeho svět. Ve druhém vzdělávacím bloku je vyučován anglický jazyk, který je také začleňován do hudební, výtvarné, pracovní a tělesné výchovy. Hudba, tvorba a pohyb poskytují přirozené prostředí, ve kterém dochází k přirozenému a rychlejšímu osvojování jazyka. Anglický jazyk je rovněž přirozeně začleňován do matematiky a do dalších aktivit.                                                           

HARMONOGRAM DNE

  • 8.00 - 9.00                      scházíme se, sdělujeme si zážitky, komunikujeme
  • 9.00 - 13.00                     vzdělávací blok
  • 13.00 - 13.30                   oběd
  • 13.30 - 16.00                   odpolední družina /po dohodě lze prodloužit družinu do 17.00/

ŠKOLNÉ

    
  • Škola                 PO  -  PÁ                           8.00  - 13.00           12 000 Kč / měsíc 
  • Družina             PO  -  PÁ                           13:00  - 16.00           2 000 Kč / měsíc