KOMUNITNÍ ŠKOLA

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA


Naše komunitní škola nabízí předškolákům a dětem 1.stupně ZŠ vzdělávání cestou přirozeného učení, výchovu a svobodu v pevně stanovených hranicích, ve kterých může dítě bezpečně růst, objevovat svět a rozvíjet svůj potenciál. 


O ŠKOLE

Naše komunitní škola SPOLU nabízí plnohodnotné celodenní vzdělávání předškolákům a žákům 1. stupně ZŠ. Vzdělávání se u nás řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 41 o individuálním vzdělávání, které umožňuje rodičům vzdělávat své děti v režimu individuálního vzdělávání  doma nebo je svěřit jiné osobě.

Děti v naší škole musí být zapsány v základní škole patřící do sítě školských zařízení - v tzv. režimu individuálního vzdělávání. Všechny potřebné informace pro výběr vhodné kmenové školy a k zápisu Vám poskytneme. 

Zápis pro školní rok 2021/2022 probíhá od dubna.


ZÁZEMÍ ŠKOLY

Komunitní škola se nachází v Chýni v budově spol. O.K. Trans. V okolí školy máme k dispozici dětské hřiště a krásnou přírodu s rybníky. Sportovní aktivity budou probíhat v okolní přírodě a v nepříznivém počasí budeme docházet do nedaleké tělocvičny. V případě příznivého počasí bude výuka co nejvíce realizována v přírodě.


PRINCIPY VÝUKY

 • Propojení učiva s praktickým životem, přírodou a anglickým jazykem
 • Projektové a zážitkové učení
 • Učení v souvislostech (mezipředmětové vztahy)
 • Pedagogika, které rozvíjí hlavu, srdce i tělo
 • Rozvoj přirozené vnitřní motivace
 • Individuální přístup a tempo
 • Vedení k samostatnosti a odpovědnosti
 • Podpora principu spolupráce (nikoliv soutěživost)
 • Bezpečné, autentické, inspirativní prostředí
 • Úcta a partnerství mezi učitelem a žákem
 • Výuka realizována v tematických blocích
 • Slovní hodnocení


ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je rozdělena do dvou hlavních vzdělávacích bloků. První blok je zaměřen především na matematiku, český jazyk  a člověk a jeho svět. Ve druhém vzdělávacím bloku je vyučován anglický jazyk, který je také začleňován do hudební, výtvarné, pracovní a tělesné výchovy. Hudba, tvorba a pohyb poskytují přirozené prostředí, ve kterém dochází k přirozenému a rychlejšímu osvojování jazyka. Anglický jazyk je rovněž přirozeně začleňován do matematiky a do dalších aktivit. V odpoledních hodinách je jazyk následně uplatňován i v naší odpolední družině SAY IT IN ENGLISH.


HARMONOGRAM DNE

 • 8:00 - 8:30                      scházíme se, sdělujeme si zážitky, komunikujeme
 • 8:30 - 10:30                     1. vzdělávací blok
 • 10:30 - 11:00                     přestávka
 • 11:00 - 13:00                     2. vzdělávací blok
 • 13:00 - 14:00                    oběd
 • 14:00 - 17:00                    družina


DRUŽINA

Družina je realizována formou naší odpolední aktivity SAY IT IN ENGLISH, kde si hrajeme a tvoříme v angličtině. Zpíváme, vytváříme, recitujeme, hrajeme divadlo, hry a další nejrůznější aktivity. Angličtina je tak přirozeně začleňována do běžných a zábavných činností. Více informací naleznete v sekci naší aktivity SAY IT IN ENGLISH. 


ŠKOLNÉ

 • Škola SPOLU         PO-PÁ         8 - 13 hod.           8 500 Kč / měsíc       
 • Družina                  PO - PÁ        14 - 17 hod.          2 500 Kč / měsíc


OBĚD 

 • Oběd    13-14 hod.                     cena a poskytovatel je v jednání

HARMONGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022