DOUČOVÁNÍ ŽÁKU 1. STUPNĚ ZŠ

Každé dítě je individulita, každé dítě má své kvality, je třeba na nich stavět. Někdo rychle a lehce počítá, někdo lehce mluví a zvládá jazyky, někdo jde rychle, někdo pomalu a oboje je v pořádku. Každé dítě si přeje mít svůj přístup a my to respektujeme. To nám umožňuje dětem rozumět a pomoci jim rozvíjet všechny oblasti, kde je třeba se něco naučit a procvičit. Nabízíme individuální a skupinové doučování všech předmětů 1. stupně ZŠ včetně přípravy žáků na osmiletá gymnáziaIndividuální doučování:

  • 60 min./ 450 Kč

Skupinové doučování 2 žáků:

  • 60 min. /350 Kč/hod./žák


Skupinové doučování 3 žáků:

  • 60 min. /300 Kč/hod./žák