O NÁS


Vzdělávání v našem pojetí je akční proces, kde je uplatňován  pohyb, tvorba, prožitek a myšlení spolu 
s citem. Vnímáme vzdělávání jako dobrodružství, na které se vydávají jak děti, tak učitelé. Společně zkoumáme svět, sdělujeme si své názory, myšlenky, kriticky zvažujeme, diskutujeme a hrajeme si.

PRINCIPY         

 • Propojení učiva s praktickým životem a přírodou
 • Projektové a zážitkové učení
 • Učení v souvislostech (mezipředmětové vztahy)
 • Pedagogika, které rozvíjí hlavu, srdce i tělo
 • Rozvoj přirozené vnitřní motivace
 • Individuální přístup a tempo
 • Vedení k samostatnosti a odpovědnosti
 • Podpora principu spolupráce (nikoliv soutěživost)
 • Bezpečné, autentické, inspirativní prostředí
 • Úcta a partnerství mezi učitelem a žákem

TÝM

Mgr. Dana Richterová

 • absolventka PedF UK - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • 10 let praxe jako učitelka na ZŠ
 • 20 let studium alternativních forem pedagogiky
 • absolventka vzdělávacího programu výživové poradenství
 • ZÁJMY: příroda, zdravý životní styl, kolečkové brusle, zvířata, hudba, děti, vaření
 • AKTIVITY SPOLU: škola SPOLU, přípravy na gymnázia ČJ a M, vedení a koordinace příměstských táborů

Eliška Jirásková

absolventka Waldorfského lycea a studentka Konzervatoře Jana Deyla - obor Klasický zpěv, lektorka hudebního kroužku pro děti v mateřské školce

ZÁJMY: zpěv, hra na kytaru, tvoření, umění, četba, příroda, turistika

AKTIVITY SPOLU: vedení příměstských táborů