O NÁSVzdělávání v našem pojetí je akční proces, kde je uplatňován pohyb, tvorba, prožitek  a myšlení spolu s citem. Vnímáme vzdělávání jako dobrodružství, na které se vydávají jak děti, tak učitelé. Společně zkoumáme svět, sdělujeme si své názory, myšlenky, kriticky zvažujeme, diskutujeme a hrajeme si.          Propojení učiva s praktickým životem a přírodou 

          Projektové a zážitkové učení

          Učení v souvislostech (mezipředmětové vztahy)

          Pedagogika, které rozvíjí hlavu, srdce i tělo

          Rozvoj přirozené vnitřní motivace

          Individuální přístup a tempo

          Vedení k samostatnosti a odpovědnosti

          Podpora principu spolupráce (nikoliv soutěživost)

          Bezpečné, autentické, inspirativní prostředí

          Úcta a partnerství mezi učitelem a žákem