PRINCIPY

Vzdělávání v našem pojetí je akční proces, kde je uplatňován pohyb, tvorba, prožitek a myšlení spolu s citem. Vnímáme vzdělávání jako dobrodružství, na které se vydávají jak děti, tak učitelé. Společně zkoumáme svět, sdělujeme si své názory, myšlenky, kriticky zvažujeme, diskutujeme a hrajeme si.

  • Propojení učiva s praktickým životem a přírodou 
  • Projektové a zážitkové učení
  • Učení v souvislostech (mezipředmětové vztahy)
  • Pedagogika, které rozvíjí hlavu, srdce i tělo
  • Rozvoj přirozené vnitřní motivace
  • Individuální přístup a tempo
  • Vedení k samostatnosti a odpovědnosti
  • Podpora principu spolupráce (nikoliv soutěživost)
  • Bezpečné, autentické, inspirativní prostředí
  • Úcta a partnerství mezi učitelem a žákem