SAY IT IN ENGLISH

Koncept SAY IT IN ENGLISH je založen na propojení anglického jazyka (jeho gramatické a komunikační složky) s uměleckými činnostmi jako je kupříkladu zpěv, výtvarná tvorba a tvořivá dramatika. Jazyk je nenásilnou a velmi zábavnou formou aplikován na tvůrčí činnosti, při nichž dochází k jeho přirozenému osvojování. Děti prožívají učení se jazyka jako zábavný proces bez jakéhokoli stresu, což pomáhá vybudovat prvopočáteční základy toho, že z cizího jazyka nebudou nikdy mít stres. Ba naopak bude pro ně v životě představovat obohacující výzvu.


SAY IT IN ENGLISH 1. - 3. třída

Nabízíme Vám celoroční odpolední program "SAY IT IN ENGLISH" formou anglické družiny pro žáky 1. až 3. třidy ZŠ. Vytváříme dětem zábavný a hravý prostor, kde na rozdíl od školy nic nemusíme a děti jsou součástí volby programu. To umožňuje dětem hravou formou zvládat uchopit a osvojit si cizí jazyk a jeho správnou výslovnost, aniž by měly pocit, že se něco učí.

Celý náš rok je protkán jedním tématem, promítá se do každého měsíce v jiné podobě, k této pak směřují veškeré zábavné aktivity. Unikátní koncept otevírání dětského potenciálu, rozvoj dovedností přirozenou a zábavnou formou v anglickém jazyce za přitomnosti anglicky a česky mluvících lektorů. Dokážeme dětem zprostředkovat nové poznání. 


  Čas konání: ÚT a ČT, 14 - 17 hod.
  Cena: 2 500 Kč /měsíc
  Místo konání: ZŠ Chýně (stará budova)

SAY IT IN ENGLISH 4. - 5. třída

  Bude probíhat velmi podobně jako v milulých letech, jazyková úroveň však bude náročnější.
  Čas konání: PO a ST, 14 - 17 hod.
  Cena: 2 500 Kč/měsíc
  Místo konání: ZŠ Chýně (stará budova)

přihláška pro školní rok 2020/2021:


Přihláška je platná až po přípsání poloviny školného, t.j. 1250 Kč

na číslo účtu uvedené v platebních informacích.

Informace ke školníku roku 2020/2021:

Platby jsou splatné na č.ú.: 1024180119/6100 - do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte, a to vždy do 5. dne v měsíci.