SAY IT IN ENGLISH

Koncept SAY IT IN ENGLISH je založen na propojení anglického jazyka (jeho gramatické a komunikační složky) s uměleckými činnostmi jako např. zpěv, výtvarná tvorba a tvořivá dramatika. Jazyk je nenásilnou a velmi zábavnou formou aplikován na tvůrčí činnosti, při nichž dochází k jeho přirozenému osvojování. Děti prožívají učení se jazyka jako zábavný proces bez jakéhokoli stresu, což pomáhá vybudovat prvopočáteční základy toho, že z cizího jazyka nebudou nikdy mít stres. Ba naopak bude pro ně v životě představovat obohacující výzvu.

SAY IT IN ENGLISH 1. - 3. třída


Nabízíme Vám celoroční odpolední program "SAY IT IN ENGLISH" formou anglické družiny pro žáky 1. až 3. třÍdy ZŠ. Vytváříme dětem zábavný a hravý prostor, kde na rozdíl od školy nic nemusí a děti jsou součástí volby programu. To umožňuje dětem hravou formou zvládat uchopit a osvojit si cizí jazyk a jeho správnou výslovnost, aniž by měly pocit, že se něco učí.

Celý náš rok je protkán jedním tématem, promítá se do každého měsíce v jiné podobě a k tomu pak směřují veškeré zábavné aktivity. Unikátní koncept otevírání dětského potenciálu, rozvoj dovedností přirozenou a zábavnou formou v anglickém jazyce za přÍtomnosti česko-anglicky mluvících lektorů. Dokážeme dětem zprostředkovat nové poznání. 


    Čas konání: ÚT, ČT    14 - 17 hod.
    Cena: 2 500 Kč /měsíc

SAY IT IN ENGLISH 4. a 5. třída


    Koncept je zložen na stejných principech jako aktivita pro 1. - 3. třídu, jazyková úroveň je však náročnější.
    Čas konání: PO, ST    14 - 17 hod.
    Cena: 2 500 Kč/měsíc

PŘIHLÁŠKA PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Přihláška je platná až po připsání prvního školného (2 500 Kč) na číslo účtu uvedeného v platebních informacích.


INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2021/2022

Platby jsou splatné na č.ú.: 1024180119/6100 - do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte, a to vždy do 5. dne v měsíci.

Informace k novému školnímu roku budou zaslány v průběhu září. 

Ve školním roce 2021/2022 začne družina probíhat v týdnu od 20. 9. 2021