SAY IT IN ENGLISH

Koncept SAY IT IN ENGLISH je založen na propojení anglického jazyka (jeho gramatické a komunikační složky) s uměleckými činnostmi jako např. zpěv, výtvarná tvorba a tvořivá dramatika. Jazyk je nenásilnou a velmi zábavnou formou aplikován na tvůrčí činnosti, při nichž dochází k jeho přirozenému osvojování. Děti prožívají učení se jazyka jako zábavný proces bez jakéhokoli stresu, což pomáhá vybudovat prvopočáteční základy toho, že z cizího jazyka nebudou nikdy mít stres. Ba naopak bude pro ně v životě představovat obohacující výzvu.

SAY IT IN ENGLISH 


Nabízíme Vám celoroční odpolední program "SAY IT IN ENGLISH"  pro žáky 1. až 3. třÍdy ZŠ. Vytváříme dětem zábavný a hravý prostor, kde na rozdíl od školy nic nemusí a děti jsou součástí volby programu. To umožňuje dětem hravou formou zvládat uchopit a osvojit si cizí jazyk a jeho správnou výslovnost, aniž by měly pocit, že se něco učí.

Celý náš rok je protkán jedním tématem, promítá se do každého měsíce v jiné podobě a k tomu pak směřují veškeré zábavné aktivity. Unikátní koncept otevírání dětského potenciálu, rozvoj dovedností přirozenou a zábavnou formou v anglickém jazyce za přÍtomnosti česko-anglicky mluvících lektorů. Dokážeme dětem zprostředkovat nové poznání. 


    Čas konání:  PO, ČT   14:00 - 16.00  /je možné se přihlásit jen na jeden den, pokud bude větší zájem pouze o jeden den, bude aktivita 
                                                               probíhat pouze jeden den v týdnu/


    Cena: 2 400 Kč/ měsíc/ 2 dny v týdnu 

               1 200 Kč/ měsíc/ 1 den v týdnu PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Přihláška je platná až po připsání prvního školného (2 400 Kč) na číslo účtu uvedeného v platebních informacích.


INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2022/2023

Platby jsou splatné na č.ú.: 1024180119/5500- do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného dítěte, a to vždy do 5. dne v měsíci.

Informace k novému školnímu roku budou zaslány v průběhu září. 

Ve školním roce 2022/2023 budeme začínat od října.