SPOLEČNĚ       PŘIROZENĚ          ORIGINÁLNĚ           LÁSKYPLNĚ           UČIT