ANGLICKÁ DRUŽINA

Nabízíme celoroční odpolední program "SAY IT IN ENGLISH" pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ. Vytváříme dětem zábavný a hravý prostor, kde na rozdíl od školy nic nemusíme a děti jsou součástí volby programu. To umožňuje dětem hravou formou zvládat uchopit a osvojit si cizí jazyk a jeho správnou výslovnost, aniž by měly pocit, že se něco učí.

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Na Praze-západ pořádáme příměstské tábory pro děti od 5 do 11 let. Celodenní program je velmi pestrý, veškeré zábavné aktivity jsou protkané hravou angličtinou. Děti vytváří nebojácnou a kreativní partu, která si užívá den vlastní inspirací, tvořiností a umí se mile rozesmát. Děti mají volbu si program naplňovat sportem, secvičením vlastního divadelního představení, se vší vervou si zazpívat, projít se a užívat si přírody. 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 

1. STUPNĚ ZŠ

Každé dítě je individulita, každé dítě má své kvality, je třeba na nich stavět. Někdo rychle a lehce počítá, někdo lehce mluví a zvládá jazyky, někdo jde rychle, někdo pomalu a oboje je v pořádku. Každé dítě si přeje mít svůj přístup a my to respektujeme. To nám umožňuje dětem rozumět a pomoci jim rozvíjet všechny oblasti, kde je třeba se něco naučit a procvičit. Nabízíme individuální a skupinové doučování všech předmětů 1. stupně ZŠ včetně přípravy žáků na osmiletá gymnázia. 

.