SPOLEČNĚ - PŘIROZENĚ - ORIGINÁLNĚ - LÁSKYPLNĚ - UČIT

Žije-li dítě v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat.

Žije-li dítě v ovzduší nevraživosti, učí se nenávidět.

Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě.

Žije-li dítě v ovzduší výčitek, učí se pociťovat vinu.

Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé.

Žije-li dítě v ovzduší povzbuzení, učí se kladně hodnotit druhé.

Žije-li dítě v ovzduší oceňování, učí se kladně hodnotit druhé.

Žije-li dítě v ovzduší přítomnosti, učí se být spravedlivé.

Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěře.

Žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, učí se nacházet a projevovat lásku v sobě i ve světě.

K tomu, aby mohl člověk někoho druhého vychovávat a vést, musí mít jasno nejdříve sám v sobě. 

Děti mají v sobě od narození něco jedinečného a to jim pomáháme objevit. Máme volbu a my jsme si zvolili dělat to, co nás baví a dobře to známe.

Mgr. Dana Richterová

- absolventska PedF UK - učitelství  pro 1. stupeň ZŠ

- 10 let praxe jako učitelka na ZŠ

- studium alternativních forem pedagogiky

ZÁJMY: rodina, příroda, zdravý životní styl, sport, zvířata, hudba

Denisa Richterová

- studentka posledního PedF UK - učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na VV 

- praxe v oboru během studia jako asistent pedagoga, školní družina, soukromá AJ družina, vedení táborů, doučování

ZÁJMY: výtvarné činnosti, hudba, psaní, sport, vymýšlet si nové věci, slova a pohádky, hrát si, cestování